HEBAL-JEZIERSKA , M. (2021). Terminologia lingwistyki korpusowej w języku czeskim, polskim i słowackim – wybrane problemy . Bohemistyka, (4), 569-588. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.8