FONIOKOVÁ , Z. . (2021). Sám za sebe, a přece fikční: »Možnosti milostného románu« Jana Němce jako autofikce . Bohemistyka, 21(4), 513–532. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.5