CHLEBOWSKI , M. Anglicyzmy leksykalne i ich derywaty w języku czeskim na podstawie gazety »Mladá fronta Dnes«. Bohemistyka, n. 4, p. 484–500, 15 sty. 2020.