ŠTĚPÁN, J. Ke kvalifikátoru kolokviální v »Akademickém slovníku současné češtiny« . Bohemistyka, n. 2, p. 177-185, 15 maj 2020.