VALERIJ MOKIENKO , V. M. Genetické, lingvokulturologické a diskurzní aspekty české paremiologie na ukrajinském jazykovém pozadí. Bohemistyka, n. 2, p. 274-281, 15 maj 2020.