JANÁČKOVÁ , J. Karel Havlíček a Josef Václav Frič ve střetu o Ladu Niólu. Bohemistyka, n. 3, p. 303–318, 15 wrz. 2020.