ZELENKOVÁ, A. Literatura mezi filologií a historií. Bohemistyka, n. 2, p. 263–265, 15 kwi. 2021.