FONIOKOVÁ , Z. Sám za sebe, a přece fikční: »Možnosti milostného románu« Jana Němce jako autofikce . Bohemistyka, n. 4, p. 513-532, 3 lis. 2021.