Kołodziej, Agnieszka. 2017. „Nowy słownik terminów Literackich Dla bohemistów”. Bohemistyka, nr 1 (marzec), 79-82. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/12426.