Kołodziej, Agnieszka. 2018. „Kolejarski żargon”. Bohemistyka 18 (1):83-87. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/14150.