Svobodová, Jindřiška. 2018. „Falešná Argumentace a verbální Agrese V Politické Komunikaci”. Bohemistyka, nr 4 (wrzesień):317-32. https://doi.org/10.14746/bo.2017.4.2.