Vlčková-Mejvaldová, Jana, i Stanislav Štěpáník. 2019. „Percepce výslovnostních Chyb učiteli českého Jazyka”. Bohemistyka, nr 2 (maj), 239–268. https://doi.org/10.14746/bo.2019.2.7.