Dabert, Dobrochna. 2020. „O Filmowych Relacjach sąsiedzkich Polaków, Czechów I Słowaków”. Bohemistyka, nr 3 (styczeń), 396–407. https://doi.org/10.14746/bo.2019.3.9.