Chlebowski , Marek. 2020. „Anglicyzmy Leksykalne I Ich Derywaty W języku Czeskim Na Podstawie Gazety »Mladá Fronta Dnes«”. Bohemistyka, nr 4 (styczeń), 484–500. https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.4.