Valerij Mokienko , Valerij Mokienko. 2020. „Genetické, Lingvokulturologické a Diskurzní Aspekty české Paremiologie Na ukrajinském jazykovém Pozadí”. Bohemistyka, nr 2 (maj), 274-81. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.10.