JANÁČKOVÁ , Jaroslava. 2020. „Karel Havlíček a Josef Václav Frič Ve střetu O Ladu Niólu”. Bohemistyka, nr 3 (wrzesień), 303–318. https://doi.org/10.14746/bo.2020.3.1.