., . 2020. „Spis treści”. Bohemistyka, nr 3 (wrzesień). https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/24608.