Mieczysław, BALOWSKI. 2020. „Anthroponyms of the Polish-Czechborder Area (The Moravian Gate)”. Bohemistyka, nr 4 (wrzesień), 587–600. https://doi.org/10.14746/bo.2020.4.7.