Všetička, František. 2021. „Výstavba staročeské básně »Jižť Veselé vzdávám« ”. Bohemistyka, nr 2 (kwiecień), 182–188. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.3.