Zelenková, Anna. 2021. „Literatura Mezi Filologií a Historií”. Bohemistyka, nr 2 (kwiecień), 263–265. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.9.