Zelenková, Anna. 2021. „Literatura Mezi Filologií a Historií”. Bohemistyka 21 (2):263–265. https://doi.org/10.14746/bo.2021.2.9.