ČECHOVÁ, Marie. 2021. „Mezi Tradicí a Inovací Ve výuce češtiny ”. Bohemistyka, nr 3 (wrzesień), 425-27. https://doi.org/10.14746/bo.2021.3.12.