HEBAL-JEZIERSKA , Milena. 2021. „Terminologia Lingwistyki Korpusowej W języku Czeskim, Polskim I słowackim – Wybrane Problemy ”. Bohemistyka, nr 4 (listopad), 569-88. https://doi.org/10.14746/bo.2021.4.8.