Svobodová, Jana. 2022. „Utváření české národní Identity Do 19. Století. Literaturou a V literatuře, školou a Ve škole”. Bohemistyka, nr 1 (marzec), 138-40. https://doi.org/10.14746/bo.2022.1.9.