Kołodziej, A. (2017) „Nowy słownik terminów literackich dla bohemistów”, Bohemistyka, (1), s. 79-82. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/12426 (Udostępniono: 26wrzesień2022).