Kołodziej, A. (2017) „Nowy słownik terminów literackich dla bohemistów”, Bohemistyka, 17(1), s. 79–82. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/12426 (Udostępniono: 29 wrzesień 2023).