Lollok, M. (2018) „Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině”, Bohemistyka, 0(1), s. 9-18. doi: 10.14746/bo.2018.1.1.