Kołodziej, A. (2018) „Kolejarski żargon”, Bohemistyka, 0(1), s. 83-87. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/14150 (Udostępniono: 26wrzesień2022).