Svobodová, J. (2018) „Falešná argumentace a verbální agrese v politické komunikaci”, Bohemistyka, (4), s. 317–332. doi: 10.14746/bo.2017.4.2.