Vlčková-Mejvaldová, J. i Štěpáník, S. (2019) „Percepce výslovnostních chyb učiteli českého jazyka”, Bohemistyka, 0(2), s. 239–268. doi: 10.14746/bo.2019.2.7.