Firlej , A. (2020) „Polityka picia. Kilka przypadków z powojennego czeskiego teatru”, Bohemistyka, (3), s. 352–364. doi: 10.14746/bo.2019.3.5.