Chlebowski , M. (2020) „Anglicyzmy leksykalne i ich derywaty w języku czeskim na podstawie gazety »Mladá fronta Dnes«”, Bohemistyka, (4), s. 484–500. doi: 10.14746/bo.2019.4.4.