Vojtekova, M. (2019) „Slovenské, české a poľské lingvistické termíny z hľadiska syntaktickej motivácie”, Bohemistyka, (4), s. 501–522. doi: 10.14746/bo.2019.4.5.