Valerij Mokienko , V. M. (2020) „Genetické, lingvokulturologické a diskurzní aspekty české paremiologie na ukrajinském jazykovém pozadí”, Bohemistyka, (2), s. 274-281. doi: 10.14746/bo.2020.2.10.