Všetička, F. (2021) „Výstavba staročeské básně »Jižť veselé vzdávám« ”, Bohemistyka, (2), s. 182–188. doi: 10.14746/bo.2021.2.3.