Zelenková, A. (2021) „Literatura mezi filologií a historií”, Bohemistyka, (2), s. 263–265. doi: 10.14746/bo.2021.2.9.