. , . (2021) „Ewa Siatkowska (18.07.1930–27.12.2020)”, Bohemistyka, (2), s. 141. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/28356 (Udostępniono: 26wrzesień2022).