BALOWSKI, M. . (2021) „Najnowsza bibliografia frazeologiczna ”, Bohemistyka, 21(3), s. 427–429. doi: 10.14746/bo.2021.3.13.