BALOWSKI, M. (2021) „Najnowsza bibliografia frazeologiczna ”, Bohemistyka, (3), s. 427-429. doi: 10.14746/bo.2021.3.13.