HEBAL-JEZIERSKA , M. (2021) „Terminologia lingwistyki korpusowej w języku czeskim, polskim i słowackim – wybrane problemy ”, Bohemistyka, (4), s. 569-588. doi: 10.14746/bo.2021.4.8.