Svobodová, J. (2022) „Utváření české národní identity do 19. století. Literaturou a v literatuře, školou a ve škole”, Bohemistyka, (1), s. 138-140. doi: 10.14746/bo.2022.1.9.