[1]
B. . . Mieczysław, „Anthroponyms of the Polish-Czechborder area (The Moravian Gate)”, bo, t. 20, nr 4, s. 587–600, wrz. 2020.