Kołodziej, A. „Nowy słownik terminów Literackich Dla bohemistów”. Bohemistyka, nr 1, marzec 2017, s. 79-82, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/12426.