Kołodziej, A. „Kolejarski żargon”. Bohemistyka, nr 1, sierpień 2018, s. 83-87, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/14150.