Balowski, Mieczysław. „Jubileusz Profesora Viktora Viktory”. Bohemistyka, t. 17, nr 3, wrzesień 2018, s. 290-1, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/14374.