Svobodová, Jindřiška. „Falešná Argumentace a verbální Agrese V Politické Komunikaci”. Bohemistyka, t. 17, nr 4, wrzesień 2018, s. 317-32, doi:10.14746/bo.2017.4.2.