Vlčková-Mejvaldová, J., i S. Štěpáník. „Percepce výslovnostních Chyb učiteli českého Jazyka”. Bohemistyka, nr 2, maj 2019, s. 239–268, doi:10.14746/bo.2019.2.7.