Dabert, D. „O Filmowych Relacjach sąsiedzkich Polaków, Czechów I Słowaków”. Bohemistyka, t. 19, nr 3, styczeń 2020, s. 396–407, doi:10.14746/bo.2019.3.9.