Chlebowski , M. „Anglicyzmy Leksykalne I Ich Derywaty W języku Czeskim Na Podstawie Gazety »Mladá Fronta Dnes«”. Bohemistyka, nr 4, styczeń 2020, s. 484–500, doi:10.14746/bo.2019.4.4.