Štěpán, J. „Ke kvalifikátoru kolokviální V »Akademickém slovníku současné češtiny« ”. Bohemistyka, nr 2, maj 2020, s. 177-85, doi:10.14746/bo.2020.2.3.