Valerij Mokienko , V. M. „Genetické, Lingvokulturologické a Diskurzní Aspekty české Paremiologie Na ukrajinském jazykovém Pozadí”. Bohemistyka, nr 2, maj 2020, s. 274-81, doi:10.14746/bo.2020.2.10.