., . „Spis treści”. Bohemistyka, nr 3, wrzesień 2020, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/24608.