Mieczysław, B. . . „Anthroponyms of the Polish-Czechborder Area (The Moravian Gate)”. Bohemistyka, t. 20, nr 4, wrzesień 2020, s. 587–600, doi:10.14746/bo.2020.4.7.