Mieczysław, B. „Anthroponyms of the Polish-Czechborder Area (The Moravian Gate)”. Bohemistyka, nr 4, wrzesień 2020, s. 587–600, doi:10.14746/bo.2020.4.7.